Hem

 

 Kärlek

 Ödmjukhet  

  Respekt

Hästcoach-Hästkommunikatör

Jag heter Jenny och jobbar som hästcoach-hästkommunikatör.

Jag har mer än 40 års vana och erfarenhet av egna och andras hästar.

Jag vill ge dig chansen att bygga upp en trygg relation mellan dig och ditt underbara djur - Hästen.


För mig handlar det om att vara lyhörd och att använda ALLA sinnen.

T.ex   Hur tänker jag? vad säger/förmedlar jag? Vilka signaler sänder jag ut?

Hur och vad känner hästen?


Med mentala och praktiska övningar hjälper jag dig att öppna nya dörrar och tillvägagångsätt för att stärka banden och förståelsen till varandra.


Tre magiska ord: KÄRLEK-ÖDMJUKHET-RESPEKT